spinner
Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe Viac informácií →

Kupujete byt, ktorého vlastníkom je firma? Dávajte si pozor na tieto veci

Pridané: 8.8.2019

Môže byť rozdiel medzi tým, ak si kupujete byt na hypotéku od súkromnej osoby a ak je jej aktuálnym majiteľom priamo realitka, alebo iná firma? Áno, môže.

Rozdiely môžu dostihnúť vás a aj predávajúceho práve v čase keď už obe strany čakajú, že banka pošle peniaze. Kúpa bytu od firmy sa môže predĺžiť o 30 dní. V lepšom prípade sa budete na nové bývanie tešiť o niečo dlhšie, v tom horšom vám medzitým skončí nájom a nebudete mať kde bývať.

Ak si kupujete byt na hypotéku od súkromnej osoby, banka si určí pár základných podmienok na poskytnutie peňazí z úveru a peniaze potom zvyčajne rýchlo a bez komplikácii zašle podľa pokynov v kúpnej zmluve.

Sú to väčšinou tieto podmienky:

Katastrom potvrdený “Návrh na vklad záložného práva s vyznačenou plombou”. Je to doklad (papier s pečiatkou z katastra), ktorým kataster potvrdil, že sa začalo konanie, ktorým zapíše na list vlastníctva (LV) záložné právo banky, ktorá vám poskytla hypotéku. Tento doklad viete vybaviť zväčša do 24 hodín po podpise úveru – A PRÁVE TO MÔŽE BYŤ PRI KÚPE BYTU OD FIRMY  KAMEŇOM ÚRAZU!

Zaplatená a vinkulovaná poistka na zakladanú nehnuteľnosť

Doklad o úhrade zvyšnej časti kúpnej ceny

 

Ako to funguje ak kupujem byt od firmy?

Jedným slovom, rôzne.  A rozdiely môžu byť pre vás, alebo predávajúceho veľmi podstatné.

Banka si totiž môže podmieniť poskytnutie peňazí zapísanou ťarchou na liste vlastníctva. Nie len vyznačenou plombou, že konanie začalo bežať. Aký je v tom rozdiel? Rozdiel môže byť 30-dňový. Taká je štandardná lehota, do ktorej kataster zapíše samotné záložné právo. Banka sa tak snaží predísť riziku, že danej firme budú zaslané peniaze, ale tá napríklad  medzitým skrachuje, alebo sa zlúči s inými obchodnými spoločnosťami a môže nastať situácia, že peniaze nebude od koho vymáhať. Neplatí to plošne na všetky firmy a preto platí – overte si to v banke ešte pred podpisom kúpnych a úverových zmluv.

 

Na čo si dajte pozor a čo môžete robiť:

Overte si pred podpisom kúpnych zmluv, či banka pustí peniaze tzv. na plombu, alebo až na samotnú zapísanú ťarchu. 

Dajte si pozor na lehoty v kúpnej zmluve, ktoré hovoria, do koľkých dní od jej podpisu má mať predávajúci peniaze na účte. S tým totiž súvisí aj lehota na odovzdanie bytu.

Ak ste na tento problém prišli až po podpise kúpnych zmluv, tak môžete ušetriť približne 15 dní, ak zaplatíte na katastri 266€ kolok za expresné zapísanie záložného práva banky. Lepšie ale bude ušetriť si zbytočný stres aj peniaze informovaním sa v banke, či prebehne poskytnutie peňazí po vyznačení plomby, alebo až po samotnom zapísaní záložného práva.

 

Zdroje: martinsaffa.sk

TOP Nehnuteľnosti